Πολιτική απορρήτου

Το υπεύθυνο μέρος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή το home.cy; land.cy; commercial.cy (εφεξής «η Πύλη») θεωρούν ότι το απόρρητο των επισκεπτών και των εγγεγραμμένων χρηστών αποτελεί θεμελιώδες και αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα το οποίο πρέπει να διασφαλίζεται κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του.

Η Πύλη ασχολείται επιμελώς με την έρευνα για την καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία πληροφοριών χρήστη που προέρχονται από την επίσκεψη ή τη χρήση των υπηρεσιών της πύλης, της εφαρμογής της και των υπηρεσιών της με την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογικών μέτρων για την πρόληψη της ανεπιθύμητης από τους χρήστες χρήσης προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την αξιοπρέπεια των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων, με ιδιαίτερη αναφορά στο απόρρητο και την προσωπική ταυτότητα.

Παρακαλούμε τον χρήστη να διαβάσει τους όρους της πολιτικής απορρήτου του ιστότοπού μας για να ενημερωθεί για τις πληροφορίες που συλλέγει, όταν επισκέπτεται τον ιστότοπο της Πύλης και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να μοιραστούν αυτές οι πληροφορίες, πώς αυτό οι πληροφορίες προστατεύονται και ποια είναι τα δικαιώματά του.

Με την επίσκεψη στην πύλη και τη χρήση των υπηρεσιών web της Πύλης, ο χρήστης μας δίνει τη συγκατάθεσή του να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά του δεδομένα, όπως περιγράφεται σε αυτό το κεφάλαιο της Πολιτικής Απορρήτου.

Συλλογή δεδομένων περιήγησης

Τα πληροφοριακά συστήματα, οι διαδικασίες και οι υπολογιστικές τεχνικές που διέπουν τη λειτουργία του ιστότοπού μας και της εφαρμογής μας κατά τη λειτουργία τους, αντλούν ορισμένα προσωπικά δεδομένα και αυτή η «συλλογή» γίνεται αυτόματα από τους μηχανισμούς πρόσβασης και λειτουργίας και τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε φορά που ένας χρήστης συνδέεται με τον ιστότοπο της Πύλης και την εφαρμογή του, κάθε φορά που καλεί ή ζητά περιεχόμενο και κάθε φορά που γίνεται κάποια ενέργεια, όπως η υποβολή φόρμας επικοινωνίας, τα δεδομένα πρόσβασης αποθηκεύονται στα ηλεκτρονικά συστήματα. του ιστότοπού μας σε μορφή πίνακα ή γραμμικών αρχείων δεδομένων.

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει δεδομένα όπως διευθύνσεις IP, ονόματα τομέα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από χρήστες, που συνδέονται με τον ιστότοπο και την εφαρμογή μας, το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη με τη μορφή URI (Uniform Resource Identifier), την ημερομηνία και την ώρα της φόρμας ή υποβολής αιτήματος στον διακομιστή , την ποσότητα των δεδομένων που μεταδίδονται, τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της απόκρισης από τον διακομιστή και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον του υπολογιστή του χρήστη.

Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Πύλη με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και της εφαρμογής προκειμένου να εντοπιστούν σελίδες, στις οποίες ο χρήστης έχει προτίμηση και επομένως να παρέχει κατάλληλο περιεχόμενο.

Επιπρόσθετα, τα παραπάνω δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διερεύνηση της ευθύνης σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς ή ποινικού αδικήματος κατά του ιστότοπου και της εφαρμογής του ή εις βάρος των χρηστών του, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας εποπτικής αρχής.

Κατηγορίες χρηστών

Σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου και την εφαρμογή του, οι χρήστες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: ιδιώτες χρήστες και επαγγελματίες χρήστες ακινήτων ή άλλων συναφών βιομηχανιών (όπως κτηματομεσίτες, κατασκευαστικές εταιρείες, μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες ανακαίνισης και άλλοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον κλάδο).

Οι ιδιώτες χρήστες ενδέχεται, ως επί το πλείστον, να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ανώνυμα (π.χ. αναζήτηση ιδιοκτησίας), ενώ για άλλες υπηρεσίες, όπως η ανάρτηση διαφημίσεων, η αυτόματη λήψη ενημερώσεων και ειδοποιήσεων ιδιοκτησίας ή η αποθήκευση αγαπημένων αναζητήσεων ή διαφημίσεων, είναι απαραίτητη η εγγραφή πριν από τη χρήση. Οι επαγγελματίες χρήστες έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που προορίζονται ειδικά για αυτούς πάντα μετά την εγγραφή τους.

Σκοπός Επεξεργασίας Δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του ιστότοπού μας και η εφαρμογή του αντιμετωπίζονται με απόλυτα νόμιμους και κατάλληλους τρόπους και σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας και νομιμότητας και στο πλαίσιο των σχετικών διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 (εφεξής "ο Κανονισμός") και θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής παροχής των υπηρεσιών μας.

Εκτός από την αυτόματη συλλογή των δεδομένων περιήγησης που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ο χρήστης δικαιούται να παρέχει οικειοθελώς προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από την Πύλη αποκλειστικά με τη συμπλήρωση συγκεκριμένου πεδίου εισαγωγής (εφεξής «Φόρμα Επικοινωνίας»), το οποίο προτείνεται στους χρήστες να υποβάλλουν τα στοιχεία τους στον ιστότοπο και στην εφαρμογή του. Οι φόρμες επικοινωνίας είναι διαφορετικών τύπων, ανάλογα με τον τύπο της υπηρεσίας που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ο χρήστης.

Για επαγγελματίες χρήστες, την Πύλη μπορεί να συλλέγει τα προσωπικά τους δεδομένα στον ιστότοπό του και στην εφαρμογή του μέσω ηλεκτρονικών εντύπων εγγραφής, διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης για επαγγελματίες, άμεσης επικοινωνίας ή με υπογραφή συμβολαίου.

Σε πολλές εφαρμογές και υπηρεσίες του ιστότοπού μας, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεταδίδει προσωπικές πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση email, όνομα, αριθμό τηλεφώνου, ταχυδρομικός κώδικας και άλλες προσωπικές πληροφορίες). Η υποβολή αυτών των δεδομένων είναι εθελοντική και ρητή και περιλαμβάνει οποιαδήποτε δεδομένα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της συγκεκριμένης υπηρεσίας που ζητείται.

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη θα καταγράφονται και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένες ηλεκτρονικές φόρμες και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τα πλέον κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Θα είναι επίσης δυνατή η σύνδεση και η ενσωμάτωση αυτών των δεδομένων σε άλλα ηλεκτρονικά αρχεία ή βάσεις δεδομένων.

Ειδικότερα, μέσω της υπηρεσίας επικοινωνίας με κτηματομεσίτες, κατασκευαστικές εταιρείες και άλλες εταιρείες, όπως προαναφέρθηκε, ιδιώτες χρήστες ή άλλους διαφημιστές ακινήτων (εφεξής «Διαφημιστές»), η υπηρεσία έκδοσης ακινήτων (εφεξής «Ακίνητα Διαφήμιση" ), η υπηρεσία προώθησης της αναζήτησης ακινήτου χρήστη ή του αιτήματος ακινήτου σε κτηματομεσιτικά γραφεία και η υπηρεσία ανάθεσης ακινήτων σε άλλες εταιρείες και συναφείς επαγγελματίες ακινήτων (εφεξής "Υποβολή αιτήματος"), δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για την ικανοποίηση των Οι απαιτήσεις αυτών των υπηρεσιών θα γνωστοποιούνται απαραιτήτως στους διαφημιστές, στον ιστότοπο και την εφαρμογή του και θα επιτρέπεται να παρακολουθούν οποιαδήποτε μεταγενέστερη επεξεργασία των ίδιων πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων.

Η αποστολή μηνυμάτων email στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ενδέχεται να υπάρχουν στον ιστότοπο και την εφαρμογή του, συνεπάγεται απόκτηση των προσωπικών στοιχείων του ιδιοκτήτη από τον αποστολέα. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, είναι απαραίτητα για την ανταπόκριση σε αιτήματα που υποβάλλονται και για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών που ζητούνται.

Τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία, είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή, κυρίως με τη χρήση αυτοματοποιημένων και μη διαδικασιών και αυτή η επεξεργασία θα πρέπει να γίνεται απευθείας είτε από την Πύλη είτε από τρίτο που ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της Πύλης ή από τρίτο μέρος στην Πύλη, ως διαχειριστή ή/και εκτελούντα την επεξεργασία καθώς και από παρόχους υπηρεσιών ως διαχειριστές ή/και εκτελούντες την επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κανονισμού.

Υπάρχουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή ακούσιας ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης δεδομένων, πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα μέρη και απώλειας δεδομένων. Δεν συλλέγονται δεδομένα από τον ιστότοπο και την εφαρμογή του, χωρίς την απαραίτητη συγκατάθεση, σε περιπτώσεις που δεν εξυπηρετεί την παροχή της υπηρεσίας του ιστότοπου.

Ανάγκη ρητής συναίνεσης

Όταν χρησιμοποιείτε μέρος των υπηρεσιών του ιστότοπού μας, για παράδειγμα την επικοινωνία, τη διαφήμιση, την προώθηση αναζήτησης, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται (π.χ. όνομα, στοιχεία επικοινωνίας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που δημοσιεύεται από τον επαγγελματία ή ιδιώτη στη διαφήμιση, στη δημοσίευση της οποίας ο ίδιος δημοσιεύει) μπορεί να αποκαλυφθεί σε τρίτους, όπως οι εταίροι με τους οποίους συνεργάζεται το μεσιτικό γραφείο, η κατασκευαστική εταιρεία και άλλες εταιρείες που δημοσιεύουν αγγελίες ακινήτων, οι οποίες θα είναι επί τόπου ελεγκτές των προαναφερθέντων συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων.

Οι παραπάνω θα έχουν λάβει γνώση των δεδομένων του χρήστη προκειμένου να ανταποκριθούν στα αιτήματά του για πληροφορίες σχετικά με το ακίνητο ή τα ακίνητα που έχει επιλέξει ο τελευταίος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού, αλλά και με άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, όπως ισχύει, σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο χρήστης θα πρέπει να δώσει την ειδική και ρητή συγκατάθεσή του για την επεξεργασία και την κοινοποίηση αυτά τα δεδομένα επιλέγοντας ένα ειδικό πλαίσιο με την ένδειξη «Αποδέχομαι».

Φύση παροχής δεδομένων

Η παροχή δεδομένων είναι προαιρετική, αλλά σε περίπτωση άρνησης παροχής προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια της υπηρεσίας που ζητείται, τότε δεν θα είναι δυνατή η παροχή της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που η παροχή δεδομένων δεν είναι απαραίτητη, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα μπορεί να επεξεργάζεται τις αιτήσεις και να εκτελεί τις απαιτούμενες υπηρεσίες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο.

Μέθοδοι Επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και κάθε εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση με αυτές τις νομικές διατάξεις, καθώς και με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου (προσωπικά δεδομένα προστασία) συμβατικές ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν μεταξύ των μερών, δηλαδή του χρήστη και του υπεύθυνου επεξεργασίας μέσω αυτού του ιστότοπου. Τα δεδομένα καταγράφονται και υφίστανται επεξεργασία σε έγγραφο και υπολογιστή, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και πάντα υπό το πρίσμα των προαναφερθέντων σκοπών και, σε κάθε περίπτωση, της ασφάλειας και του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, είτε άμεσα είτε αυτοπροσώπως, είτε χρησιμοποιώντας υπηρεσίες τρίτων που ενεργούν ως εσωτερικές ή πιθανώς εξωτερικές δομές ή ως εκπρόσωποι, σε κάθε περίπτωση για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας (Πύλη).

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, και ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού, ενεργοποιείται σύστημα επαλήθευσης έναντι ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω απάντησης σε επικοινωνίες που διατίθενται στους χρήστες. Τα καταχωρημένα δεδομένα μπορούν να αναγνωριστούν μόνο με σκοπό τον εντοπισμό παράνομων δραστηριοτήτων ή περιεχομένου που δεν συμμορφώνονται με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του ιστότοπού μας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υποστούν επεξεργασία ή να αποκαλυφθούν σε τρίτους για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς.

Ασφάλεια δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία θα πρέπει να προστατεύονται με φυσικές και εύλογες μεθόδους, προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, διάδοσης, απώλειας και καταστροφής δεδομένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Την Πύλη λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη από τυχαία ή μη καταστροφή, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, αποκάλυψη ή πρόσβαση και από οποιαδήποτε άλλη παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται. Ωστόσο, παρά την καλόπιστη και κάθε δυνατή προσπάθεια στον ιστότοπό μας για αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε ασφαλές λειτουργικό περιβάλλον που δεν είναι ανοιχτό στο κοινό, σημειώνεται ότι δεν υπάρχει πλήρης ή τέλεια ασφάλεια και η Πύλη δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα να μην γίνονται ακούσιες αποκαλύψεις των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Οι τελευταίοι πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τον ιστότοπό μας σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας τους έχουν χαθεί, κλαπεί ή χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδειά του. Σε μια τέτοια περίπτωση, και μόλις διαπιστωθεί ότι φταίμε, θα αφαιρέσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη από τον λογαριασμό του και θα ενημερώσουμε τα αρχεία μας ανάλογα.

Η Πύλη διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί - αλλά δεν περιορίζεται σε - ενέργειες όπως: α) καταγραφή και αποθήκευση οποιασδήποτε επικοινωνίας επισκέπτη-χρήστη με τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων email και απαντήσεων σε ερωτηματολόγια στους υπαλλήλους, πελάτες της (π.χ. ιδιώτες, μεσίτες, εταιρείες μεταφορών , κ.λπ.) ή άλλα πρόσωπα, β) τη διερεύνηση οποιασδήποτε αξίωσης σε περίπτωση που μια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της και αποφασίζει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αποσύρει ή να ζητήσει την απόσυρση αυτής της επικοινωνίας· γ) απόσυρση φωτογραφιών και γενικά υποβαλλόμενων δεδομένων και πληροφοριών από τον χρήστη που θεωρούνται προσβλητικές, παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του· δ) τη διαγραφή εγγεγραμμένων χρηστών, όταν δεν συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του, μετά από προηγούμενη ειδοποίησή τους.

Πεδίο επικοινωνίας και διάδοσης δεδομένων

Τα δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη θα κοινοποιηθούν και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων (Πύλη) και από τις εταιρείες που ορίζονται ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, δηλαδή τους εκτελούντες την επεξεργασία ή τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του τον κανονισμό. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για ορισμένες υπηρεσίες, τα δεδομένα κοινοποιούνται σε εταιρείες που συνεργάζονται ή χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του υπεύθυνου επεξεργασίας (π.χ. κτηματομεσίτες που γνωρίζουν όλα τα προσωπικά στοιχεία ή πληροφορίες ακινήτων των αιτούντων, τράπεζες ή μεσίτες πιστώσεων για την παροχή στεγαστικών δανείων ή άλλα δάνεια και άλλες συναφείς χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την πώληση ακινήτου), με αποκλειστικό σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που ζητά ο χρήστης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εταιρείες ενεργούν ανεξάρτητα και η Πύλη δεν είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων από αυτές. Επίσης, την Πύλη δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τη συμμόρφωση με την Πολιτική Απορρήτου των ιστοσελίδων που δεν διαχειρίζεται.

Μεταφορά δεδομένων σε χώρες του εξωτερικού

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω του ιστοτόπου μας και των εφαρμογών μας για κινητές συσκευές μπορούν να μεταφερθούν εκτός της δικαιοδοσίας του ΕΟΧ (δυνάμει της Κυπριακής Δημοκρατίας να είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης) αποκλειστικά μόνο για την εκπλήρωση των υπηρεσιών που ζητούνται μέσω του ιστότοπού μας και είναι σύμφωνα με τους όρους της συγκεκριμένης πολιτικής απορρήτου, καθώς και τα άρθρα του κανονισμού GDPR.

Επίσης, η Πύλη σε καμία περίπτωση δεν πωλεί προσωπικά δεδομένα χρήστη, ενώ κατά την επικοινωνία δεδομένων σε τρίτους, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες υπηρεσίες, αυτό γίνεται μόνο για την εκπλήρωση των σκοπών που τεκμηριώνονται στη συγκεκριμένη πολιτική και σχετικά με τις ίδιες διαδικτυακές υπηρεσίες.

Διάρκεια επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων δεν θα διαρκέσει περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής, δηλαδή την αποθήκευση κριτηρίων αναζήτησης, την κοινοποίηση, τη δημοσίευση ειδοποιήσεων και την επαφή με επαγγελματίες που πληρούν τα κριτήρια του χρήστη.

Η επεξεργασία θα πραγματοποιείται έως ότου ο ενδιαφερόμενος αποφασίσει να ακυρώσει τα καταχωρημένα δεδομένα, σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Θα είναι επίσης δυνατό να διαρκέσει για όσο διάστημα η αποθήκευση προσωπικών δεδομένων καταστεί απαραίτητη προκειμένου να συμμορφωθούμε με τη νομική μας υποχρέωση ή να υπερασπιστούμε τα έννομα συμφέροντά μας ενώπιον των Δικαστηρίων.

Δικαιώματα χρήστη

Οι νόμοι περί απορρήτου παρέχουν στον χρήστη το δικαίωμα να ασκήσει ορισμένα δικαιώματα. Ειδικότερα, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση για την ύπαρξη προσωπικών δεδομένων, ακόμη και αν δεν έχει καταχωρηθεί ακόμη, και ότι τα δεδομένα αυτά είναι διαθέσιμα σε κατανοητή μορφή.

Μπορεί επίσης να ζητήσει από την πηγή δεδομένων να γνωρίζει την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας, τους εκτελούντες την επεξεργασία και τρίτων για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας, τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους τα προσωπικά του δεδομένα, τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών των δεδομένων του και τον χρόνο αποθήκευσης των δεδομένων και άλλα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 13 του κανονισμού.

Ο χρήστης μπορεί επίσης να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του, τη διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας, την ενημέρωση των προηγούμενων δεδομένων, τη λήψη τέτοιων δεδομένων σε έναν δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα τύπο δεδομένων ή τον αποκλεισμό δεδομένων. υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, αντίθετα με την επεξεργασία και την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

Σχετικά με Ερωτήσεις

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη συγκεκριμένη πολιτική ή γενικά, σχετικά με τις λειτουργίες ή τις υπηρεσίες της Πύλης, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: help@home.cy.